Termeni si conditii

Navigarea pe site-ul https://engleza.cuemilia.info/urmata de crearea contului echivaleaza cu citirea, intelegerea si acceptarea expresa a termenilor de mai jos de catre orice Client.
https://engleza.cuemilia.info/ isi rezerva dreptul de a schimba si actualiza in orice moment continutul acestui site, precum si Termenii si conditiile de folosire, fara nici un fel de notificare prealabila.
In caz de divergenta sau neintelegeri intre https://engleza.cuemilia.info/si Client, se vor aplica Termenii si conditiile valabile.

 1. Definitii
  Utilizator – orice persoana care navigheaza pe site-ul https://engleza.cuemilia.info/
  Produse si Servicii – orice produs sau serviciu mentionat in site, care urmeaza a fi furnizate de catre Furnizor, Utilizatorului.
  Comanda – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vanzator si Client prin care Clientul isi exprima intentia de a achizitiona anumite Produse si/sau Servicii si sa faca plata acestora.
  Contract – o Comanda confirmata de catre Furnizor, prin care Furnizorul este de acord sa livreze Produsele si/sau Serviciile iar Utilizatorul este de acord sa achizitioneze, sa primeasca si sa faca plata acestor Produse si Servicii.
  Curier – orice persoana de drept public sau privat care presteaza servicii de curierat rapid.
 2. Drepturile de proprietate Intelectuala
  Continutul site-ului https://engleza.cuemilia.info/: imagini, texte, elemente de grafica web, scripturi, software, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, marci inregistrate, este integral proprietatea https://engleza.cuemilia.info/ si a furnizorilor sai si este aparat de Legea privind dreptul de autor si drepturile conexe si de legile privind proprietatea intelectuala si industriala.
  Folosirea fara acordul https://engleza.cuemilia.info/a oricaror elemente enumerate mai sus se pedepseste conform legislatiei in vigoare
 3. https://engleza.cuemilia.info/poate oferi Utilizatorului/Clientului la solicitarea expresa a acestuia, printr-un acord, dreptul de a utiliza sub o forma descrisa, un anumit continut al site-ului. Acest acord se aplica strict pentru continutul /continuturile definite, pe o perioada stabilita in acord si doar pentru persoana/persoanele carora li s-a permis utilizarea acestor continuturi, fara a putea utiliza alte continuturi ale site-ului https://engleza.cuemilia.info/
 4. Utilizarea pe https://engleza.cuemilia.info/ a oricarui nume de marca inregistrata nu constituie reclama pentru compania respectiva https://engleza.cuemilia.info/ nu isi asuma responsabilitatea si nu poate fi invinuita pentru pagubele aparute prin folosirea continutului site-ului.
 1. Exonerarea de raspundere
  https://engleza.cuemilia.info/nu garanteaza ca site-ul, serverele pe care este gazduit, sau e-mailurile trimise de la vorbeste@cuemilia.info sunt fara virusi sau alte componente informatice cu caracter potential daunator, ca nu contine erori, omisiuni, defectiuni, intarzieri sau intreruperi in operare sau transmitere, caderi de linie sau orice alti factori similari. Utilizatorul foloseste site-ul pe riscul propriu, https://engleza.cuemilia.info/ fiind liber de orice raspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizarii informatiilor de pe site
 2. https://engleza.cuemilia.info/ nu este raspunzatoare de erorile sau omisiunile care pot interveni in redactarea sau prezentarea materialelor de pe site.
  https://engleza.cuemilia.info/nu isi asuma responsabilitatea pentru descrierile produselor prezentate pe site-ul https://engleza.cuemilia.info/, acestea fiind puse la dispozitia https://engleza.cuemilia.info/ de catre
  furnizori.
  Informatiile incluse pe https://engleza.cuemilia.info/au caracter informativ si sunt puse la dispozitie cu buna credinta, din surse pe care Furnizorul le considera de incredere. In cazul in care vreunul dintre articolele publicate sau orice alta informatie intra sub incidenta Legii privind dreptul de autor si drepturile conexe, Utilizatorul este rugat sa aduca acest fapt la cunostinta Furnizorului la adresa vorbeste@cuemilia.info , pentru a putea fi luate masurile legale necesare.
  Parerile exprimate in cuprinsul materialelor care sunt publicate in sectiunile blog literar, comunitate culturala si recenzii sunt asumate in intregime de autorii respectivelor materiale si nu implica responsabilitea solidara a https://engleza.cuemilia.info/.
  https://engleza.cuemilia.info/ isi rezerva dreptul de a anula Produse si Servicii care sunt afisate pe site ca urmare a unor erori tehnice, sau care, din cauza unor erori tehnice prezinta preturi evident eronate/derizorii pentru produse.Orice link-uri catre alte site-uri sunt oferite numai in scopul unei accesibilitati sporite a informatiilor, iar https://engleza.cuemilia.info/ nu isi asuma nici o responsabilitate sau raspundere pentru continutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri.
 3. Limita accesului la Site
  Utilizatorii site-ului  https://engleza.cuemilia.info/ pot sa transmita sugestii, intrebari sau informatii, daca limbajul acestora este civilizat, iar continutul comunicarilor nu este ilegal, obscen, amenintator, defaimator, nu tulbura in nici un fel viata privata a altor persoane, nu incalca drepturile de proprietate intelectuala, nu contine virusi, nu serveste unor campanii de promovare care nu au legatura cu https://engleza.cuemilia.info/  , nu sunt e-mailuri in masa ori orice alta forma de spam. Persoanele care vor utiliza o adresa falsa de e-mail ori vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicari in numele unei alte persoane fizice sau juridice ori in numele oricarei alte entitati vor fi raportate organelor abilitate. https://engleza.cuemilia.info/nu isi asuma responsabilitatea si nici nu va putea fi obligata la nici un fel de despagubiri pentru orice fel de daune produse de astfel de comunicari.
  In cazul trimiterii sau afisarii unor materiale/documente care implica texte, replici, recenzii etc, formulate de Utilizatori, se considera ca respectivul Utilizator garanteaza originalitatea lor si acordahttps://engleza.cuemilia.info/ si afiliatilor/asociatilor sai dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil si retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, precum si dreptul de a distribui, de a prezenta aceste continuturi oriunde in lume, prin orice mijloace. Utilizatorul garanteaza ca are toate drepturile asupra continutului pe care il afiseaza sau il transmite pe site, prin orice modalitate, astfel incat, prin folosirea acestui continut, sa nu cauzeze prejudicii niciunei terteentitati fizice sau juridice.
 4. Prelucrarea datelor cu caracter personal

5.1.https://engleza.cuemilia.info/colecteaza si prelucreaza datele cu caracter personal in cadrul siteului https://engleza.cuemilia.info/ conform Politicii privind prelucrarea datelor cu caracter personal disponibile.
5.2. Consimtamantul pentru primirea de newslettere / alerte cu continut comerciale se manifesta de utilizator conform Politicii privind prelucrarea datelor cu caracter personal disponibile pe https://engleza.cuemilia.info//. Detalii cu privire la prelucrarea datelor in vederea transmiterii de newslettere/alerte cu continut comercial si oferte personalizate, inclusiv conditiile de dezabonare, se afla in Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal privind https://engleza.cuemilia.info//, disponibileForta majora

6. Niciuna din Partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului Contract, daca neexecutarea obligatiei respective a fost cauzata de forta majora. In sensul prezentului articol, forta majora reprezinta un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, care nu se datoreaza intentiei sau culpei acestora, intervenit dupa intrarea in vigoare a Contractului si care impiedica partile contractante sa-si execute, total sau partial, obligatiile asumate. Sunt considerate asemenea evenimente conflictele armate, miscarile sociale, incediile, inundatiile sau orice alte calamitati naturale sau restrictii aparute ca urmare ca urmare a unei carantine sau a unui embargo, enumerarea neavand un caracter limitativ, ci enuntiativ. Conflictele de munca nu reprezintaforta majora. Nu este considerat caz de forta majora un eveniment asemanator celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extreme de costisitoare executarea obligatiilororicareia dintre Parti.
Partea care invoca evenimentul de forta majora este obligata sa notifice cealalta Parte in termen de 5 zile calendaristice de la data producerii evenimentului si sa furnizeze inauntrul acestui termen dovezi necesare in acest sens. De asemenea, Partea care a invocat Forta majora este obligata sa informeze cealalta Parte cu privire la incetarea cazului de forta majora. In situatia in care nu se face notificarea, Partea care invoca aparitia evenimentului de forta majora va raspunde pentru toate prejudiciile ivite ca urmare a omisiunii notificarii cu privire la producerea/incetarea cazului de Forta majora.
Daca in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment de forta majora nu inceteaza, fiecare Parte va avea dreptul sa notifice celeilalte Parti incetarea de plin drept a acestui Contract, fara ca vreuna din Parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

7. Solutionarea conflictelor. Legea aplicabila
Contractul va fi guvernat si interpretat in conformitate cu legea romana. Partile vor depune toate eforturile pentru a solutiona pe cale amiabila, orice disputa decurgand din prezentul Contract aparuta intre Utilizator si furnizor. In cazul in care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi inaintat spre solutionare instantelor competente.

8.Frauda
Crearea de conturi multiple folosind astfel de adrese generate automat si care expira dupa o perioada predefinita, pentru a putea beneficia de promotii sau oferte, sau orice comportament fraudulos in masura sa afecteze bunul mers al campaniilor, este interzisa si va fi considerata o tentativa de frauda.
Proprietarul site-ului https://engleza.cuemilia.info/isi rezerva dreptul de a suspenda conturile astfel create si de a retrage beneficiile aferente promotiilor sau ofertelor in curs, de a anula contul fara preaviz, instiintare, alte formalitati sau despagubiri. Orice tentativa de frauda sau orice frauda (cum ar fi dar fara a se limita la: accesarea datelor Clientilor https://engleza.cuemilia.info/, alterarea continutului site-ului, incercarea de afectare a performantelor serverelor https://engleza.cuemilia.info/, deturnarea continutului livrarilor catre terti etc) vor fi pedepsite conform prevederilor legale in vigoare.

9.Dispozitii finale
Nulitatea oricarei clauze a Termenilor si conditiilor, partiala sau integrala, nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze sau parti de clauze. In cazul in care anumite clauze ale Termenilor si conditiilor devin inoperante in intreg sau partial, sau in cazul in care un punct nu a fost inclus in Termeni si conditii, acestea nu vor afecta valabilitatea celorlalte clauze. Clauza inoperanta sau nementionata va fi inlocuita cu o clauza corespunzatoare care, in masura acceptabila legal, se apropie cel mai mult de ceea ce Partile contractante au intentionat sau, urmarind conceptia si exprimarea Termenilor si conditiilor, se obtine ceea ce se intentioneaza dupa avizarea despre clauza lipsa sau inoperanta.
Prevederile Termenilor si conditiilor se completeaza cu dispozitiile Codului civil precum si cu dispozitiilelegislatiei in vigoare aplicabile raporturilor juridice dintre https://engleza.cuemilia.info/si client.
Actualizat la data de 01.10.2020: https://engleza.cuemilia.info/

Spread the love